Miras Hukuku

Miras hukuku nedir? Miras hukukunun bölünmesi iyi midir? Kişinin yasal mirasçısı var mı? İyi bir miras avukatı nasıl olur? Ölümden sonra bir bireyin mülkiyetini ve gerçek bir bireyin yokluğunu düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir.

Özel hukuk söz konusu olduğunda Medeni Kanunun en geniş alanlarda lider olan bir alt kolu olan miras hukuku ile ilgili önemli noktalar bulunmaktadır. Kalıtım durumlarında, çok fazla ayrıntı nedeniyle uzun bir süreç gerekebilir.

miras hukuku
miras hukuku

Görevi miras hukuku alanındaki sorunları çözmek olan avukatlar var. Yasal düzenlemeler çerçevesinde belirli bir sektör bulunmamakla birlikte halk arasında miras avukatı olarak bilinen uzmanlar bulunmaktadır. Sıklıkla yüz yüze yapılan kalıtım vakalarının farklı özellikleri vardır. Miras hakkının gerekçeleri aşağıdaki gibidir.

 • Mirastan varlıkların çalınması
 • Mirasın paylaşılması
 • Mirasta saklı paylar
 • Tenki davası
 • Mirasın reddi
 • Vasiyetin iptali ve elden çıkarılması

Söz konusu miras hukuku sorunlarının çözümünden yetkili mahkemeler sorumludur. Miras hukukunda dikkate alınan iki tür yasal mirasçı vardır. Bu mirasçılar yasal mirasçı olarak adlandırılabilir ve mirasçı olarak atanabilir. Miras hukuku alanında sıkça karşılaşılan, bireylere bağlı olmayan ve mirasçılara verilen maldır. Mirasçılar mirasçının iradesiyle belirlenir. Ankara avukat bürosu olarak miras davalarınız tüm hukuki süreç de sizlere destekler sunuyoruz.

Miras Hukuku Reddi Miras

Reddi miras nedir? Bu alanda danışacağınız bir Miras avukatı sizlere gereken bilgileri verecektir. Miras avukatları bu davarda kendini geliştirmiş hukuki sürecin işleyişine hakim olan kişilerdir.Miras avukatı diye anılmalarının sebebi budur.

Miras başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin reddi yazılı veya sözlü olarak yetkili mahkemelere bildirmeleri gerekmektedir. Açılan davalarda sözlü veya yazılı açıklama yapılmadığı takdirde mirasın reddi geçersizdir. Bu durumda, miras hakkı kişiyi doğrudan mirasçı olarak kabul etmiştir. Mirastan ayrılan kişinin mülkünün tamamı borç nedeniyle telef olmuşsa, miras başvurusunda bulunmaya gerek kalmadan miras reddedilir.

Miras Hukuku Vasiyet Nasıl Hazırlanır?

Miras hukuku kurallarına göre, mülkünün ölümden sonra iyi dağıtılıp dağıtılmayacağı sorusunu belirlerken, irade uygulanır. Vasiyet nasıl hazırlanır? Vasiyetname hazırlanırken üç farklı yöntem kullanılabilir. * Sözlü Vasiyetname,

Sözlü vasiyetin verilebilmesi için mirasçıların yanında toplanan iki şahide sözlü olarak mirasını beyan etmeli ve yazılı olarak teslim etmelidir.  El yazısıyla yazılmış bir vasiyette, kişi kendi el yazısı oluşturmalı ve tarihini yazmakla yükümlüdür. Noter tarafından onaylanan resmi vasiyetnameler miras hukuku alanında yaygın olarak kullanılan belgeler arasındadır.

Aile dışında olmalarına rağmen mirasçı olduklarını iddia eden kişiler, mirasın sahipliğini somut delillerle mahkemeye sunmalı ve kanıtlamalıdır. Bu davada mirasçının kendisi tarafından yazılan irade kanıt olarak sunulmalıdır.

Miras hukuku;

 • Mirasçıların hisse ve hisselerine ilişkin şikayetleri
 • Vasiyetin iptali
 • Tenki davası
 • Terek tespit vakaları
 • Mirasın iptali ile ilgili işlemler
 • Ortaklığın feshi davası
 • Mirasa uygunluk süreci
 • Miras sözleşmesinin iptali ile ilgili davalar
 • Tereklerin tespit edildiği durumlar
 • Miras davalarının reddi
 • Miras reddi kararının iptali ile ilgili davalar örnek olarak gösterilebilir
miras avukati
miras avukatı

Miras Hukuku İle Mirasın Paylaşılması

Mirasçılar, mirasın bölünmesine ilişkin sözleşme ile mirasın aralarında nasıl bölüneceğine karar verebilirler. Bu sözleşme, tüm mirasçıların mecbur olduğu gibi yazılı olarak sonuçlandırılmalıdır. Bir mirasçı bile katılmazsa, miras faaliyeti sözleşmesi geçersizdir.

Mirasçılar, mirasın bölünmesine ilişkin böyle bir anlaşma üzerinde anlaşamazlarsa, mirasın bölünmesini sağlamak için mirasın bölünmesine ilişkin bir anlaşma yapabilirler. Mirasçının ölümü ile mirasçıların mirasçının malvarlığına sahip olması halinde mirasçıların malvarlığını bölme hakkı mirasçıların malvarlığını bölme hakkı ile sona erer.

Bu durumda, her mirasçı mirası bölebilir. Mirasın bölünmesi prosedürü tüm mirasçılar tarafından davalı olarak açılır. Bölüm başvurusu için son tarih sabit değildir. Yani miras ortaklığı sona ermediği sürece miras bölünebilir.

Bir bölünme usulü açıldığında hakim, tereke unsurlarını hakim üzerinde müştereken mülke sahip olacak şekilde gruplandırır ve her mirasçıya atar. Ve eğer her biri mülkiyeti almazsa, hakim malları mirasçıya satarak masrafları bölecektir.

Vasiyetçi mirası ölümden önce bölerse, bu hükmün iradenin gereklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmelidir. Ancak mirasın bu tespiti, yukarıda anlattığımız gizli payları geçmemelidir. Aksi takdirde, tenkis’e gizli oranı aşan kısımlarda tasarruf için dava açılabilir.

Ankara avukat bürosu olarak bu süreçlerin tamamında süreci bizlerle yürütmek isterseniz sizler için her zaman davalarınızda yanınızda olabiliriz.

Miras davanız varsa ve durumu merak ediyorsanız sorgulama ekranı için: www.turkiye.gov.tr/davalarim