Ankara avukat

Gölbaşı Avukat

Gölbaşı avukat arayışınız için yanınızdayız. Gölbaşı avukatlık çalışmalarımız nasıl ilerliyor ve sizlere nasıl destekler sunuyoruz?Avukatın temel görevleri neler sizlere nasıl ayrıcalıklar sunar?

Avukatlar, uyuşmazlıkların veya hukuki sorunların doğru ve yasal çözümünü sağlayan kişilerdir. Mesleki zorunluluk açısından belli görevleri olduğu söylenebilir.

 • Takip süreci ile birlikte gerekli işlemleri yapmak ve tamamlamak
 • Hukuki nedenlerle hukuki görüş bildirilmesi gerekiyorsa
 • Anlaşmazlıkları önlemek için yasal önlemler almak
 • Kişinin veya şirketin çıkarlarını korumak
 • Anlaşmaların veya düzenlemelerin esaslara uygun olarak yasal olarak yürütülmesini sağlamak
 • Düzgün tüm yasal işlemleri yürütmek

Gölbaşı Boşanma Avukatı

Gölbaşı boşanma avukatı arayışlarınızda Ankara Avukat Bürosu olarak her zaman yanınızdayız.Bu süreç de sizleri yalnız bırakmıyor tüm hukuki süreci sizler için takip ediyoruz.Bu aşamada avukatlar size nasıl destek sağlar?Boşanma sürecinden geçen çiftlere yetkin yardım sağlayan boşanma avukatları, müvekkillerine doğru biçimde süreci başlamak için bu zorlu süreçte iş başında olurlar. Ankara Gölbaşı boşanma avukatı ihtiyaçlarınızda sizlere en doğru savunmaları yapmak için mesai harcadığımıza emin olabilirsiniz. Boşanma avukatı olarak sizlere hangi alanlarda destek olmaya çalışıyoruz?

 • Boşanma
 • Velayet
 • Mal paylaşımı
 • Nafaka

Gibi konularda yardımda bulunmak için elimizden gelen savunmaları yapıyor olacağız. Eşler boşanabilir. Bu süreç de yaşana bilecek olası davalar nelerdir?

 • Zina için boşanma davası
 • Terk Nedeniyle Boşanma Davası
 • Aşağılayıcı ve kötü muameleye dayalı boşanma davası
 • Suçlar ve onursuz yaşam için boşanma davası
 • Evliliğin temelden sarsılma nedenine dayalı boşanma davası
 • Ayrılma nedeni (fiili) eylemine dayanarak boşanma davası
Gölbaşı boşanma avukatı

Gölbaşı Ceza Savunma Avukatı

Gölbaşı ceza avukatı ihtiyacınız mı var? Her zaman sizlerin savunmasını yapmaya hazırız. Gölbaşı ceza avukatı arayışınız için bizlerle iletişime geçerek başlaya bilirsiniz.Sizlere nasıl destekler sağlayacağız?Bir ceza avukatı genellikle bireyin en temel özgürlüklerini ilgilendiren konularla ilgilenir. Uygulamada, ceza avukatı veya boşanma avukatı gibi nitelikler yoktur.

Gölbaşı avukat: Avukat savunduğu kişiyi temsil edebilir, delil sunabilir, itirazda bulunabilir ve müvekkili lehine sorular sorabilir. Bir ceza avukatı bir davada birden fazla kişiyi savunabilir. Fakat bu insanlar arasındaki çelişkili çıkarlar söz konusu olduğunda, bu insanlar arasında seçim yapmak zorundadır.

Ceza avukatı hangi davalarla sıklık ile karşılaşır?

 • Zimmete para geçirme suçları
 • Tehdit, hakaret ve gasp suçları
 • Rüşvet suçları
 • Belgede sahtecilik suçları
 • Ciddi yaralanma
 • Siyasi veya askeri casusluk ve diğer suçlar
Gölbaşı ceza avukatı

Gölbaşı İcra Avukatı

Gölbaşı icra avukatı olarak nasıl çalışmalar yapıyoruz? Gölbaşı icra avukatı borçlunun borcunu ödememesi halinde icra ve iflas avukatı alacaklının talebi üzerine borçlunun mal varlığını belirleyecek ve borcun temizlenmesini sağlamak için çalışacaktır. Gölbaşı icra avukatı önce borçlunun borçlarını anlaşarak ödemeye çalışmalıdır. Anlaşma yolu ile alınamazlarsa icra avukatı icra takibine icra müdürlüğü vesilesiyle başlar. Buna ek olarak, icra avukatı ödeme emrine itiraz eder veya şikayetin iptali konusunda şikayette bulunur. İcra memurunun ikna gücü yüksek olmalı. Sabırlı olmalı, örgütlenmeli ve sıkı bir iş disiplini ile hareket etmelidir.

Gölbaşı icra avukatı görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak icra hukuku ile ilgili hukuki işlemleri yürüten ve hukuki danışmanlık sağlayan kişidir. Bu konuda uygulanan yasal prosedürleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Gölbaşı icra avukatı
 • Yukarıda da belirtildiği gibi icracı önce borçlu ile anlaşma yoluna giderek borcu tahsil etmeye çalışır.
 • Ancak bunun gerçekleşmediği durumlarda iflas ve icra müdürlüğü aracılığı ile icra takibine başlanır.
 • Kural olarak, sürecin tamamlanmasına kadar müvekkilinin haklarını savunmalıdır.
 • İşlem sırasında borçlunun malının haczi, satışın uygulanması ve talebin benzer şekilde tahsil edilmesi icra avukatının görevleri arasındadır.
 • Rehin ve ipotek, malların paraya dönüştürülmesine izin verir.
 • Kira ve kredi sözleşmelerinin takibini yapar.

Gölbaşı avukat ihtiyaçlarınızda sizleri her alanda sizlerin savunmalarını en doğru şekilde yapmak adına Ankara avukat bürosu olarak hizmet veriyoruz. Gölbaşı avukat desteklerinde sizlerin savunmalarını en doğru şekilde sürdürerek hukuki haklarınızı koruyoruz. Bizler ile iletişime geçerek sizlerde süreç hakkında bizlere danışa bilir ve birlikte sürece nasıl değerlendirmemiz gerekiyor görüşe biliriz.

Bu alanda dava dosyalarınızı sorgulamak için www.turkiye.gov.tr/davalarim adresini kullana bilirsiniz.

Yorum yapın