Ceza Avukatı

Ceza avukatı adı altında Türkiye’de hukuk mesleğinde bu isimle hukuk dalı olmadığı gibi benzer bir ceza adaleti veya ceza avukatı tanımı da bulunmamaktadır. “Ceza avukatı” adı altında oluşturulan başlıklar gerçeği sizlere yansıtmaz. Mevzuatta ceza avukatı diye bir ceza dalı bulunmamaktadır. Ceza davalarında bu deyiş gerçeği yansıtmamaktadır. Buradaki ana mantık şu şekilde gelişmektedir.

Tüm avukatlar her davaya bakma hakkına sahiptir.Hiç birinin farklı bir sahip olduğu branş yoktur.Fakat!Her avukat farklı davalar üzerinde yoğunlaşarak bu alanlarda kendilerini geliştirirler.Daha sonrasında ise tecrübe sahibi oldukları bu alanlarda en doğru savunmaları yapmak için mücadele ederler. Halk arasında bu avukatlar nasıl nitelendirilirler?

 • Boşanma avukatı
 • Ceza avukatı
 • İşçi avukatı
 • Ağır ceza avukatı
 • Miras avukatı
 • Ağır ceza avukatı

Benzeri şekillerinde nitelendirilen avukatlar aslında sadece bu alanlarda yasaların detaylarına daha hakim oldukları için bu şekilde anılırlar.

Ankara avukat bürosu olarak sizleri bu alanda yanlış bilinen konular hakkında bilgilendirmek istedik.

Ceza Avukatı Çalışma Prensibi

Ceza avukatı, hem kişinin özgürlüğü hem de mağdurların hakları açısından toplumun en hassas sorunlarıyla ilgilenir. Herhangi bir avukat gibi, ceza avukatı da savunma işlevini yerine getirmeye çalışır. Bununla birlikte, bir ceza adaleti avukatının savunma işlevi, diğer hukuk dallarının savunma işlevinden biraz farklıdır. Ceza savunma avukatı, kişinin özgürlüğünü doğrudan etkileyen bir alanda işlev görür.

Bu özel savunma işlevi nedeniyle, ceza avukatı, şüpheliyi veya sanığı savunurken Avukat olarak adlandırılır.Özellikle ceza davasında şüpheliyi veya sanığı savunan, haklarının neler olduğunu çok iyi bilmesi gerekmektedir.Bu nedenle dava sürecinde savunduğu kişinin suçlandığı durumları ve şanan olayları çok iyi bir şekilde bilmedir.

Bir ceza avukatı aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir. Savunduğu insan sayısı bir önemi bulunmamaktadır.Sadece savunduğu kişiler arasında çıkar çatışması olmaması gerekmektedir. Yani, bir avukatın bir kişiye karşı savunması, savunduğu diğer kişinin savunma haklarına olumsuz müdahale etmemesi gerekmektedir, böyle bir durum iki müvekkil arasında çıkar çatışması olarak kabul edilir. Yaşanacak olan böylesi bir durumda, avukat iki müvekkilinden birini savunmak zorundadır.

ceza avukatı
ceza avukatı

Ceza Avukatı Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar

Ağır ceza avukatı olarak nitelendirilen bu alanda hukuk da kendini geliştirmiş olan avukatların yoğunluk olarak tercih edildiği bazı davalar vardır. Ağır ceza avukatları hukukun bu alanında kendilerini geliştirmeleri sonucunda bu alanlarda oldukça fazla ilgi görmektedirler.

Aslına bakacak olursanız bu davaların zorlukları da göz önünde bulundurulursa Ceza avukatı adı ile nitelendirilen bu avukatlar bu alanlarda oldukça çekişmeli ve zorlu davalar atlatmaktadırlar.Olayların gelişme şekilleri ve işlenen suçlara kıyasla bu alanda bakılan davaların cezalarının oldukça fazla olması bu konuyu daha da farklı bir boyuta taşımaktadır.

Peki bu davalara örnek vermek gerekir ise bu davalar nelerdir?

 • Kasten öldürme
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Zimmet
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Parada sahtecilik
 • Hileli iflas
 • Nitelikli yağma
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Rüşvet
 • Organ ve doku ticareti
 • İşkence

Savunma, bir kişi bir suçla suçlandığında gerçekleşir. Ağır ceza avukatı görevlisinin asıl görevi, cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan insanları savunmaktır. Savunma faaliyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun önemli bir parçası olarak hizmet eder ve hem gerçeği hem de insanların savunma hakkını sağlar.

İddianame, sanık hakkındaki suçlamaların usulüne uygun olarak yapıldığı son soruşturma belgesidir. Duruşma, savcılık tarafından mahkemede sunulan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle başlar. Avukat, duruşmada yapacağı savunmayı ve iddianamenin çerçevesini görüşerek iddianameye hangi noktalarda itiraz ettiğini mahkemeye açıklamalıdır.

Ağır ceza avukatı savunurken idari suça dikkat etmelidir. Her suçun iddiası hem suçun karakterinin hem de suç unsurlarının oluştuğunun kanıtıdır. Suçluluğu doğru belirlemek, suçluluğa ve unsurlara dayalı yeterli bir savunma yapmak çok önemlidir. Savunma görevini yaparken avukat, bu görevi kullanma özelliğine göre savunma çerçevesinde belirlemesi gerekir.

ankara ceza avukatı
ankara ceza avukatı

Ceza Avukatı Kasten Adam Öldürme

Kasten adam öldürme suçu, hem suçun niteliği hem de ceza miktarı bakımından ciddi bir Ağır ceza avukatı tarafından savunulması gereken suçlardan biridir. Avukat, basit veya nitelikli kasıtlı cinayet davalarından hangisinin işlendiğine bağlı olarak suçlamalar ve savunma hazırlar.

Suçun niteliğini kanıtlamak bazı zamanlarda zor olabilir, ceza savunma avukatı bu davaları kanıtlamaya yardımcı olabilir. Olay öncesinde, sırasında ve sonrasında tarafların davranışlarını, adam öldürme suçunun niteliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemek gerekir. Önceden planlanmış bir erkek cinayetini araştırırken, avukat davanın tüm aşamalarını tam olarak araştırmalıdır.

Suçun niteliğini ortaya çıkarmak, ince bir detayın ayırt edilmesine bağlı olabilir.Özellikle, ceza savunma avukatı, bir erkeğin kasıtlı olarak öldürülmesi durumunda haksız tahrik olup olmadığını kontrol etmelidir. Suçun haksız tahrik altında işlenmesi halinde failin cezası azaltılabilir. Haksız tahrik derecesi de bozulma derecesini belirler. Haksız yere tahrik edilip edilmediği ceza savunma avukatı tarafından araştırılmalıdır.

Ceza Davanız var mı diye merak ediyorsanız linke tıklayabilirsiniz: www.turkiye.gov.tr/davalarim