Aile Hukuku

Aile hukuku: Medeni hukuk çerçevesinde ele alınan bu konular aile hukuku ile çözülür. Aklımızda aile hukuku,

 • Evlilik
 • Boşanma
 • Mal edinme
 • Evlat edinme
 • Velayet
 • Nafaka
 • Vesayet

Gibi konularda her türlü sorun ve çözümü belirlemektedir. Evlilik veya evlilik dışı ortak sivil ortaklıklar ile ilgili olarak da ortaya çıkabilecek tüm konular bu hukuk çerçevesinde ele alınır ve sonuçlandırılır.

Aile hukuku nedir? Türk hukuk sistemi içinde yasa dışı evliliklerle ilgili açıklama, madde veya kural yoktur, sadece bu ilişkilerden doğan çocuklar konusuyla bağlantılı olarak aile avukatı devreye girer, doğan her çocuğun evlilik içinde veya dışında eşit hakları vardır.

 • Aile içi şiddet
 • Çocuk kaçırma
 • Suni dölleme yoluyla evlat edinme
 • Taşıyıcı annelik
 • Çocuk istismarı
 • Kadın ve çocuk hakları

Davaları da uluslararası sözleşmeler ve iç düzenlemelerle düzenlenir.

Yukarıda saymaya çalıştığımız tüm zor durumlarda iş aile mahkemelerine düşüyor ve bazı zaman, sosyal hizmet uzmanlarının ve psikiyatristlerden destek alarak sorunları çözmeye çalışıyorlar. Bu alanlarda Ankara avukat bürosu olarak sizlere desteklerimizi her zaman sunuyoruz. Aile mahkemelerine atanan hakimlerin evli ve çocuk sahibi olup olmadıkları da önemlidir. Türk Medeni Kanunu ayrıca aile avukatı çerçevesinde her türlü sorunun maddeler halinde sıralandığını ve iyi sonuçlanıp sonuçlanmayacağına karar verildiğini belirtmektedir. Alınması gereken kararlar arasında Türk aile yapısı, ananlar ve örfler, örf ve adetlerin değerleri sayılabilir.

aile avukati

Aile Hukuku Soruları Hakkında Merak Edilen Konular

Aile hukuku nedir?Medeni hukuk kapsamına giren aile ile ilgili konuları ele alan bir daldır. Aile avukatı konuları hakkında konuştuğumuzda,

 • Nişanlanmak
 • Evlilik koşulları
 • Boşanma koşulları
 • Aile konutu
 • Servet teorisi
 • Eşlerin ve çocukların bakım hakkı
 • Evlat edinme
 • Velayet

Sorularınız her zaman bu alanlardan gelmektedir.

 • Mülkiyet paylaşımı sırasında çiftler arasındaki evlilik öncesi anlaşmalar ve sözleşmeler
 • Velayet ve velayet değişikliğinden sonra açılan çocuklar için evlilik
 • Anlaşmalı veya ihtilaflı boşanma davaları
 • İptal davaları
 • Hasar ve bakım davaları
 • Babalık davaları
 • Velayet işlemleri
 • Soy bağlarının reddedilmesine ilişkin davalar

Aile Hukuku Kavramı

Ankara avukat bürosu arayışlarınızda Aile avukatı için aradığınız tüm desteği sizler için sağlıyoruz.Aile birliğinin güvenilir ve rahat bir şekilde sürdürülmesini sağlayan bu hukuk alanı olan aile avukatı son derece önemlidir ve aile kavramı Anayasamızın 41. Makale şöyle diyor: “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasındaki eşitliğe dayanmaktadır. Devlet, ailenin rahatlığını ve esenliğini, özellikle anne ve çocukların korunmasını, aile planlamasının öğretilmesini ve uygulanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alır ve organizasyonu kurar.”

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun ikinci kitabında aile hukuku Türk hukuk sisteminde düzenlenmiştir. Aile hukuku; Hukukumuz 3 bölüme ayrılmıştır. Onlar;

 1. Evlilik Hukuku
 2. Aile hukuku
 3. Vesayet hukuku

Aile mahkemesi, aile hukukundan kaynaklanan davalar ve konularla ilgilenen özel bir mahkemedir. 4787 Sayılı Aile mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Hukuki işlemleri hakkında Kanun ile kurulan Aile Mahkemesi, her yargı alanında bu kanuna uygun olarak nitelikli sayıda kaide olarak kurulmalıdır.

Ancak aile mahkemesinin kurulamadığı yargı çevrelerinde Asliye Hukuk Mahkemesi aile mahkemesi olarak yargılanır.

Aile Hukuku Konuları

aile hukuku avukati

Aile hukuku, aile meseleleriyle ilgilenen ve medeni hukukta yer tutan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun konuları şunlardır.

 • Evlilik şartları ve koşulları
 • Boşanmanın şartları ve sonuçları
 • Mülkün oluşumu
 • Aile konutu
 • Evlat edinme
 • Velayet
 • Nafaka hukuku
 • Vesayet hukuku
 • Nafaka

Avukat Ankara çalışmalarımızda tüm hukuki süreç de sizlerleyiz. Öte yandan, kadın ve çocuk hakları ayrı soruşturma alanlarıdır, ancak aile avukatı da ilgi çekicidir. Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü aile mahkemelerinin yetkisi dahilindedir. Bu nedenle boşanma davası mutlaka aile mahkemelerinde açılmalıdır. Aile mahkemelerinin olmadığı durumlarda ilk derece mahkemeleri boşanma ve ayrılık davalarını halledebilir.

Türk Medeni Kanunu ve bazı özel kanunlarla düzenlenen aile avukatı çerçevesinde ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde yargılanır. Aile mahkemeleri, ihtisas mahkemeleri çerçevesinde değerlendirilen ve sosyal hizmet uzmanı ve psikolog olarak benzer alanlarda çalışan kişilerin yardımına başvuran mahkemelerdir. Aile mahkemesinde görev yapan hakimlerin belirlenmesine ilişkin süre, söz konusu kişinin bu alanda ne kadar uzman olduğuna, evli olup olmadığına veya çocuğu olup olmadığına benzer birçok ayrıntıya göre seçilir. Yetkili Atik ve diğer Atik hukuk müşavirliği personeli bu alanlarda gerekli eğitimi almış ve ihtiyacınız olan detayları belirlemeniz için size hizmet sunacaktır.

Bu alanda dava dosyalarınızı sorgulamak için www.turkiye.gov.tr/davalarim adresini kullana bilirsiniz.